Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Zaproszenie.pdf

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. odda bezpłatnie zużyte opony, szyby, okna, drzwi. Więcej informacji pod nr. tel. 513026847 lub na Akademickiej 22

 Informacja dla Burmistrzów i Wójtów

 Zaproszenie  Burmistrzów i Wójtów  dot. Rady Nadzorczej ZGO