Informacja Rady Nadzorczej ZGO

ogloszenie2.pdf

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. to spółka komunalna, odpowiedzialna za prowadzenie składowiska, odbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych, utrzymywanie i eksploatację instalacji z tym związanych oraz zapewnienie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z kompleksową ofertą Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży dotyczącą materiału niebezpiecznego zawierającego AZBEST. Szczegółowe informacje znajdują się w niniejszym artykule.