Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. to spółka komunalna, odpowiedzialna za prowadzenie składowiska, odbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych, utrzymywanie i eksploatację instalacji z tym związanych oraz zapewnienie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Uchwałą nr 18/V/15 z 21 styczna 2015 r. Rada Miejska Łomży w wyraziła zgodę na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Łomża  „Zakład Gospodarowania Odpadami”. Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej spółki przeznaczono wkłady rzeczowe w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na którą składa się majątek Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Gminie Miastkowo, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży oraz majątek będący na stanie Urzędu Miejskiego wykorzystywany do realizacji zadań Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Gminie Miastkowo.