Zaproszenie  Burmistrzów i Wójtów  dot. Rady Nadzorczej ZGO

Zarządzenia i Regulaminy 

 

Harmonogram wywozów odpadów komunalnych z Miasta Łomża 2016 

2016czesc1.pdf

2016czesc2.pdf