Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.

 

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.
18-400 Łomża, ul. Akademicka 22

Składowisko odpadów - Czartoria

Sekretariat:
513026847 email: sekretariat@zgo.lomza.eu
Prezes Zarządu Jan Perkowski:
606798541 e-mail: jperkowski@zgo.lomza.eu
Główny Księgowy Barbara Szymanowska:
606121114 e-mail: bszymanowska@zgo.lomza.eu
Kierownik Składowiska Odpadów:
513026849  698619574 email: sgromek@zgo.lomza.eu
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
513026847 email: pszok@zgo.lomza.eu

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.
18-400 Łomża, ul. Akademicka 22
NIP 718 214 18 32, REGON 361102927
BDO 000008697
Zarejestrowany pod Nr KRS 0000557179
w Sądzie Rejonowym w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki
Kapitał zakładowy: 18.383.000,00 zł

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI SPÓŁKA Z O.O. ul. AKADEMICKA 22 18-400 ŁOMŻA
HEXA BANK SPÓLDZIELCZY ul. Stawiskowska 30 18-421 Piątnica Poduchowna
Numer rachunku: 81 8762 0009 0009 1688 2000 0010