grafika przedstawiająca pracowników zdejmujących azbest z dachu oraz azbest posortowany na kostce brukowej

OFERTA KOMPLEKSOWEGO WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z AZBESTEM

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży specjalizuje się w pracach polegających na demontażu, usuwaniu i unieszkodliwianiu materiałów zawierających azbest na terenie działalności RIPOK Czartoria. Usługę wykonujemy szybko, solidnie i zgodnie z wymogami prawnymi.

Szanując każdego Klienta, podchodzimy indywidualnie starając się sprostać stawianym wymaganiom.
W RAMACH PROCEDURY DEMONTAŻU PROWADZIMY NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

demontaż materiału niebezpiecznego zawierającego azbest
zabezpieczenie, oznakowanie, załadunek i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
przekazywanie odpadów azbestowych w celu unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych
wystawianie wymaganych dokumentów (kart przekazania odpadów, dowodów ważenia, protokołów odbioru)

GWARANTUJEMY:

dostosowanie się do potrzeb klienta
rzetelną i profesjonalną obsługę
krótkie terminy realizacji
odbiór odpadów z miejsca wskazanego przez klienta
konkurencyjne ceny
specjalistyczny transport

OFERUJEMY ATRAKCYJNE CENY DEMONTAŻU I USUWANIA AZBESTU

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży
ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża
zgo.lomza.eu

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek 6:00 – 22:00

Kontakt:

Sekretariat: kom. 513 026 847 * sekretariat@zgo.lomza.eu

Marcin Kupliński: kom. 513 026 849 * mkuplinski@zgo.lomza.eu

Skip to content