NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW OD 2020 ROKU

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Godziny otwarcia PSZOK-u możesz sprawdzić m.in. na stronie internetowej swojej gminy.

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw? Po kolei.

Karton po mleku to przykład opakowania wielo-materiałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni.

Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO). Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

Nadal masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad? Skorzystaj z naszej ściągi poniżej.

sposób sortowania metali i tworzyw sztucznych
sposób sortowania papieru
sposób sortowania szkła
sposób sorotwania odpadów biodegradowalnych

Źródło: Ministerstwo Klimatu, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

 Jak postępować z odpadami innymi niż szkło, plastik i biodegradowalnymi

 

akumulator

Zużyty akumulator samochodowy należy oddać przy zakupie nowego akumulatora lub przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

tabletki

Przeterminowane i nie wykorzystane leki należy wrzucać do pojemników na leki w wybranych aptekach.

meble

Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbierane będą w czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie. Niepotrzebne, ale wciąż sprawne przedmioty mogą przydać się komuś innemu, popytaj wśród rodziny i znajomych.

azbest

Odpady niebezpieczne np. azbest odbierane będą akcyjne. Jeżeli na Twojej nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest, skontaktuj się z Urzędem Miejskim w Łomży w celu uzyskania informacji o sposobach dalszego postępowania z tymi wyrobami.

świetlówka

Zużyte świetlówki należy zwrócić w stanie nieuszkodzonym do punktu handlowo – usługowego, przy zakupie nowego.

Odpady metalowe należy przekazywać do działających w mieście punktów skupu złomu i metali kolorowych.

Zużyte opony zwrócić do zakładów serwisowych prowadzących sprzedaż i wymianę opon, przy zakupie nowych.

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych remontów (nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) należy gromadzić w pojemnikach zamówionych przez właściciela nieruchomości u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki powinny być zamawiane przez osobę wykonującą prace remontowe. Odpady te będą odbierane w ramach pobieranej przez miasto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

lodówka

Elektrośmieci to Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE), czyli niepotrzebne urządzenia typu: żelazko, telefony, wiertarki, pralki, lodówki, komputery, telefony, sprzęt audio, telewizory

PAMIĘTAJ
Elektrośmieci nie wolno wrzucać do kosza z odpadami – grozi za to kara nawet do 5000 zł. Nie powinno się też przechowywać takich odpadów w piwnicach czy na strychu, ponieważ zawierają trującą rtęć, freon i inne szkodliwe pierwiastki. Dlatego elektrośmieci należy zbierać selektywnie i oddawać do właściwych punktów zbiórki, gdzie następnie w bezpieczny sposób zostaną przekazane do zakładów przetwarzania.

Skip to content