widok z bramy głównej na sortownię odpadów

Profil działalności Instalacji Komunalnej w Czartorii  

– przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

– sortowanie odpadów (zbiórka selektywna i  zmieszane odpady komunalne)

– przekazywanie wysortowanych odpadów do odzysku i recyklingu,

– unieszkodliwienie odpadów przez składowanie na składowisku,

– kompostowanie odpadów biodegradowalnych,

– produkcja kompostu,

– zbiórka z dachów, transport oraz unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – eternit,

Sprzedaż surowców wtórnych

– papier (gazeta mix)

– tektura (karton)

– PET (opakowania z tworzyw sztucznych) wg koloru: bezbarwny, niebieski, zielony, mix

– folia mix

– opakowania szklane mix

– puszka aluminiowa

– puszka stalowa

– baterie

Sprzedaż kompostu

Łomżyniaczek – organiczny środek poprawiający właściwości gleby

Skip to content