Oferta nie aktualna.

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.  poszukuje pracownika na stanowisko Główny specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych

Wymagania niezbędne:

– Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane budowlane
– Ukończone studia podyplomowe lub szkolenie z zakresu zamówień publicznych,
– Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  uprawniające do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
 i robót budowlanych
– Doświadczenie zawodowe min.3 lata w pracy dotyczącej przygotowania i realizacji inwestycji
oraz w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie (kierownik budowy, inspektor nadzoru),
– Znajomość przepisów prawa budowlanego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, regulacji prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych oraz procedur administracyjnych
– Praktyczna wiedza na temat przygotowania i przeprowadzania przetargów oraz  kontroli i rozliczania inwestycji budowlanych
– Znajomość zasad kosztorysowania oraz umiejętność obsługi komputera w zakresie programów związanych z kosztorysowaniem.
– Umiejętność analizy problemów i uwarunkowań związanych z realizacją inwestycji
– Umiejętność dokonywania analiz ekonomicznych i przygotowywania planów inwestycyjnych, sporządzania sprawozdań
Dodatkowe wymagania:
– Umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej
– Wysoka kultura osobista
– Rzetelność, systematyczność i terminowość załatwiania spraw
– Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
– Dyspozycyjność i komunikatywność
– Odpowiedzialność i umiejętność pracy w sytuacjach stresowych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich CV na maila  mrybicka@zgo.lomza.eu lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy w terminie do 10 września 2016 r.

Skip to content