Od dnia 1 kwietnia 2017 r. (przez najbliższe dwa lata) odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża realizowany będzie przez firmę Usługi Komunalne BŁYSK Marianna Marczyk w Łomży.
Poniżej zamieszczono harmonogram odbioru odpadów, aktualne ceny oraz aktualne wzory Deklaracji o wysokości opłaty (D-Z) za odpady komunalne obowiązujący do końca bieżącego roku.

Nowe stawki opłat zostają wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 lutego 2017r. Nr 320/XXXVII/17 od 1 kwietnia 2017r. Dotychczasowe numery kont bankowych pozostają te same, bez zmiany.

Stawki opłat za odpady komunalne (śmieci) w Łomży zostały podzielone na dwa sektory – budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych (bloków), w których obowiązują inne opłaty. Mieszkańcy Łomży płacą „od gospodarstwa domowego”, niezależnie od liczby zamieszkujących go osób, mniejsze stawki obowiązują gospodarstwa, które zadeklarowały segregację odpadów.

Zabudowa jednorodzinna:

Gospodarstwa składające się z 2 i więcej osób:
nowa stawka od 1.04.2017r. (stara stawka do 1.04.2017r.)
Odpady niesegregowane – 58zł (z 41 zł)
Odpady segregowane – 39zł (z 31 zł)

Gospodarstwa jednoosobowe:
Odpady segregowane – 24 zł (z 19 zł)

Zabudowa wielorodzinna:
Gospodarstwa składające się z 2 i więcej osób:
Odpady niesegregowane – 35zł (z 24 zł)
Odpady segregowane – 24zł (z 18 zł)

Gospodarstwa jednoosobowe:

Odpady segregowane 15zł (z 11 zł)
Poniżej publikujemy harmonogram wywozów odpadów komunalnych na 2017 rok, harmonogram odbioru odpadów z posesji jednorodzinnych w Łomży na 2017rok oraz wzór Deklaracji D-Z obowiązujący od 01.04.2017r.

Skip to content