W związku z licznymi pytaniami z Państwa strony: czy planowane są w bieżącym roku bądź z początkiem 2017 podwyżki cen opłat za przyjęcie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych w RIPOK – Czartoria? – informuję, że taka podwyżka będzie konieczna, dlatego gdyż w obecnej stawce nie były uwzględnione opłaty za termiczne przekształcenie odpadów (spalenie) o czym pisałem w piśmie z dnia 04.03. 2016r. (ZGO/404/2016). Praktycznie od lutego 2016r Informacja
Skip to content