Regulamin Konkursu Ekologicznego „ Zrób to ze mną Mamo – Tato ” – zabawka z recyklingu

§ 1

Informacje ogólne.

 1. Organizatorem konkursu ekologicznego dla przedszkolaków w Łomży jest Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży.

 2. Konkurs adresowany jest do Dzieci i Rodziców uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Łomża.

 3. Niniejszy regulamin dostępny jest w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży przy ul. Akademickiej 22 i na stronie internetowej www.zgo.lomza.eu.

§ 2

Cele konkursu.

 1. Propagowanie wśród dzieci idei segregacji odpadów.

 2. Uświadomienie Przedszkolakom konieczności ochrony środowiska.

 3. Rozwój umiejętności plastyczno – technicznych oraz wyobraźni dziecka.

 4. Kształcenie zdolności artystycznych..

§ 3

Tematyka konkursu.

 1. Zabawka z recyklingu.

§ 4

Założenia organizacyjne.

 1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie wspólnie z rodzicem zabawki ekologicznej z materiałów wtórnych.

 2. Format pracy – przestrzenna.

 3. Do pracy konkursowej należy dołączyć informacje dotyczące uczestnika konkursu :

  – imię i nazwisko autorów pracy ( dziecka i rodzica ),

  – numer i adres przedszkola,

 4. Na konkurs przedszkole może zgłosić nie więcej niż 3 prace.

 5. Prace powinny być odpowiednio utrwalone i zabezpieczone.

§ 5

Organizacja konkursu.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

 1. I etap – dostarczone prace przez przedszkolaczków oceniane zostaną wewnątrz każdej palcówki. Trzy wyłonione prace z każdego przedszkola wezmą udział w wielkim finale. Zakończenie I etapu wymagane jest do dnia 29 lutego 2016r.

 2. II etap – zostanie przeprowadzony w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Sp z o.o. w Łomży w dniu 10 marca 2016 roku o godzinie 10: 00 według następującego regulaminu:

REGULAMIN II ETAPU :

 1. Praca każdego z uczestników II etapu będzie oceniany indywidualnie.

 2. Finał konkursu – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród dla 5 laureatów konkursu biorących udział odbędzie się dnia 21 marca 2015 r. w Przedszkolu zwycięzcy konkursu.

§ 6

Postanowienia końcowe.

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

 2. Wszelkie zmiany w regulaminie będą ogłaszane na stronie organizatora.

 3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za przestrzeganie jego postanowień.

 4. Koordynator : Kotowski Krzysztof tel. 506-151-774

Skip to content