Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VI z Łomży do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym pod tytułem „Uczmy się ekologii”. Więcej informacji w regulaminie.

Regulamin Konkursu Ekologicznego” Uczmy się ekologii”

dla uczniów Klas IV -VI w Łomży

§ 1

Informacje ogólne.

Organizatorem konkursu  ekologicznego dla szkół podstawowych IV-VI klas w Łomży jest Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży.

Honorowym Patronem konkursu jest Prezydent Miasta Łomży.

Niniejszy regulamin dostępny jest w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.  w Łomży przy ul. Akademickiej 22 i na stronie internetowej www.zgo.lomza.eu, oraz Urzędu Miejskiego w Łomży www.lomza.pl

§ 2

Cele konkursu.

Propagowanie wśród młodzieży idei segregacji odpadów.

Uświadomienie uczniom konieczności ochrony przyrody.

Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego wynikających z działalności człowieka.

Wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji.

§ 3

 Tematyka konkursu.

Wiedza ogólna z ekologii ( podstawowe pojęcia ekologiczne).

Rola segregacji odpadów i ich wtórnego wykorzystania ( surowce wtórne, recykling, utylizacja).

Styl życia przyjazny środowisku – zasady postępowania ekologicznego.

§ 4

 Organizacja konkursu.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

I etap – szkolny – odbywa się w poszczególnych szkołach i przeprowadzany jest według własnych regulaminów. Trzech uczniów – zwycięzców I etapu  utworzy reprezentację szkoły do II etapu . Zakończenie I etapu wymagane jest do dnia 22.10.2015r.

Po przeprowadzonym I etapie Szkoły przesyłają protokoły z Imionami i Nazwiskami wybranych laureatów do Wydziału Edukacji w Łomży.

II etap –  miejski – zostanie przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Łomży w dniu

26 października 2015 roku o godzinie 10: 00 według następującego regulaminu:

 REGULAMIN II ETAPU :

W etapie II – miejskim uczestniczą uczniowie klas IV – VI z poszczególnych szkół podstawowych Miasta Łomży, wyłonieni z I etapu  (każdą szkołę reprezentuje trzech uczniów).

Etap II  będzie miał formę pisemnego testu jednokrotnego wyboru – zestaw 20 pytań o tematyce ekologicznej.

Każdy z uczestników  II etapu będzie oceniany indywidualnie.

W przypadku uzyskania przez uczniów jednakowej liczby punktów w konkursie, przewiduje się dogrywkę – pytania dodatkowe.

Finał konkursu – ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród dla laureatów konkursu oraz szkól biorących udział odbędzie się  dnia 29 października  2015 r. w Urzędzie Miejskim w Łomży o godz. 10:00.

§ 5

 Postawienia końcowe.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

Wszelkie zmiany w regulaminie będą ogłaszane na stronie organizatora.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za przestrzeganie jego postanowień.

Skip to content