Zgodnie z §3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz U z 2017 r. poz. 19), – „selektywnie zbiera się (…) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”.

     W stosunku do obecnie obowiązujących w większości gmin w Polsce zasad to duża zmiana, nie dziwi więc, że wzbudziła ona istotne wątpliwości.

     Bio Odpady to:
ODPADY ZIELONE: trawa, drobne gałęzie, liście oraz spady owoców
BIOODPADY KUCHENNE: pochodzenia roślinnego, obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów i owoców cytrusowych, resztki owoców cytrusowych, resztki żywności, fusy po kawie, herbacie, zwiędłe kwiaty, stary czerstwy chleb, bułki, przeterminowane ciasta, wyroby cukiernicze, jaja, skorupki jaj itp.

Tak wyselekcjonowane odpady – mogą być zebrane do worka lub pojemnika brązowego.

     PAMIĘTAJMY!!!
Pozostałe odpady kuchenne zawierające frakcje mięsne, kostne i tłuszcze – wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

    Selektywnie zebrane bioodpady ( zielone + kuchenne) trafią do kompostowania. Z nich powstanie kompost spełniający wymagania dotyczące nawozów lub środka poprawiającego uprawę gleby, który będzie można zastosować jako nawóz np.: przy uprawach i pielęgnacji roślin ozdobnych, trawników, roślin energetycznych, w leśnictwie itp.

pojemnik na odpady biodegradowalne
opis jak postępować z odpadami kuchennymi i spożywczymi
Skip to content