Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. poszukuje pracownika na stanowisko Specjalista do spraw budownictwa i inwestycji.

 

Zakres obowiązków:

 • Kompleksowe prowadzenie projektów inwestycyjnych (m.in.: przygotowywanie budżetów, opiniowanie załączników technicznych, koordynacja w trakcie budowy, uczestnictwo w odbiorach, przekazywanie obiektów do użytkowania)
 • Nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesów budowlanych
 • Uzyskiwanie dokumentów i pozwoleń wymaganych prawem, niezbędnych do rozpoczęcia prac oraz koniecznych przed przystąpieniem do użytkowania lokalu
 • Przygotowywanie materiałów przetargowych, nadzór procesu na etapie zadawania pytań i porównania ofert
 • Kontrola okresowa oraz odbiór wykonanych robót
 • Bieżąca kontrola kosztów związanych z realizowanymi inwestycjami
 • Obsługa gwarancyjna
 • Sporządzanie harmonogramów inwestycji

 

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (preferowane budowlane, konstrukcyjno-budowlane lub pokrewne z dziedziny inżynierii środowiska)
 • Uprawnień do kierowania i nadzorowania robót budowlanych
 • Prawo jazdy kat. „B”
 • Minimum 8 lat doświadczenia pracy w zawodzie przy nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi
 • Znajomości zagadnień z zakresu: przygotowania inwestycji, jej oceny pod względem projektowym, kosztorysowym oraz uzgodnień z organami administracji samorządowej z dziedziny szeroko rozumianej ochrony środowiska
 • Rzetelności i poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania
 • Znajomość zagadnień z dziedziny pozyskiwania i aplikacji środków unijnych
 • Znajomość zagadnień związanych z Prawem Zamówień Publicznych

 

Oferujemy:

 • Stabilną pracę
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Uczestnictwo w ciekawych projektach

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV dokumentów aplikacyjnych do dnia 21.12.2018 roku do siedziby spółki na adres:
Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
Ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża, pok. 109

Prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.).

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych, zawartych w treści aplikacji, jest Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża

Dane osobowe zawarte w przesłanej aplikacji przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w obecnej rekrutacji na w/w stanowisko prowadzonych przez Administratora.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w zakresie w nim wskazanym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie zgody w pozostałym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego złożona została aplikacja, i przez okres wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) może Pan/Pani realizować przesyłając stosowne żądanie na adres kontaktowy Administratora: sekretariat@zgo.lomza.eu

Skip to content