Miejsce wykonywania pracy: RIPOK – Czartoria k. Miastkowa
Główny zakres działań:

– Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu przetwarzania odpadów w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, zgodnie z udzielonymi pozwoleniami i decyzjami;
– Prowadzenie, sterowanie i rozliczanie procesów segregacji i przetwarzania odpadów w celu osiągnięcia planowanych poziomów odzysku;
– Ciągła analiza, doskonalenie i optymalizacja procesów technologicznych;
– Nadzór nad monitoringiem środowiska i emisjami instalacji MBP;
– Nadzór nad zużyciem energii, paliw i gospodarką wodno-ściekową instalacji MBP;
– Nadzór nad dokumentami związanymi z technologią;
– pobieranie próbek do badań.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich CV na maila sekretariat@zgo.lomza.eu lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy w terminie do 30.07.2017r.

Wymagania niezbędne:

– Wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne – preferowane: inżynieria środowiska, specjalność: gospodarka odpadami;
– Doświadczenie w prowadzeniu instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów, sortowni, kompostowni lub pokrewnych;
– Znajomość procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych;
– Znajomość prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o odpadach oraz rozporządzeń wykonawczych dotyczących instalacji MBP i składowisk odpadów;
– Prawo jazdy kategorii „B”;
– Dobra znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel, Power Point).
Dodatkowe wymagania:

– Mile widziana znajomość języka angielskiego;
– Umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej;
– Kreatywność, samodzielność i odpowiedzialność ;
– Zdolność analitycznego rozwiązywania problemów.
Oferujemy:

– pracę na odpowiedzialnym stanowisku w dynamicznie rozwijającej się Spółce miejskiej,
– możliwość rozwoju zawodowego i realizacji własnych ambicji,
– stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę),
– atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji.

Skip to content