ŁOMŻYNIACZEK

organiczny środek poprawiający właściwości gleby

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. oferuje sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby o nazwie „Łomżyniaczek”.

Środek „Łomżyniaczek” wyprodukowany w Zakładzie Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o. w Łomży to wysokiej jakości produkt wzmacniający glebę w składniki pokarmowe. Poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii kompostowania proces wpływający na produkcję środka jest szczególnie monitorowany i kontrolowany w trosce o osiągany efekt ekologiczny. Środek wytwarzany jest wyłącznie z frakcji organicznych pochodzących z naturalnych źródeł, w których skład wchodzą m.in. rozdrobnione liście, gałęzie i trawa odbierana z terenów zieleni miejskiej oraz z gospodarstw domowych przez co produkt posiada wartościowe i przydatne dla środowiska właściwości.

Zastosowanie:

  • w uprawach polowych,
  • w uprawach warzywnych,
  • w sadownictwie,
  • w uprawach roślin ozdobnych,
  • do trawników,
  • do rekultywacji w uprawach gleb zdegradowanych.

„Łomżyniaczek” zawiera znaczne ilości azotu, fosforu, potasu, dzięki czemu:

  • wpływa korzystnie na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb,
  • wzbogaca glebę w substancje organiczne i składniki pokarmowe,
  • dostarcza naturalnej mikroflory, zwiększając odporność roślin na patogeny,
  • zwiększa pojemność wodną i sorpcyjną gleb, umożliwiając wzrost roślin nawet na glebach ubogich (nieużytkach) oraz zdegradowanych.

Produkt w 100% organiczny.

„Łomżyniaczek” posiada niezbędne zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwalające na wprowadzenie w/w środka do obrotu.

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instrukcja stosowania

Szczegółowe informacje w zakresie sprzedaży organicznego środka poprawiającego właściwości gleby „Łomżyniaczek”
uzyskają Państwo pod nr tel. 698 619 574.