11 maja obchodzimy Dzień bez śmiecenia. „World non-waste Day”.

Jest to pomysł wypracowany przez młodzież z kilkunastu krajów współdziałających w ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”, przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku). Dlaczego 11 maja? Właśnie tego dnia w 2001 roku Sejm Polski przyjął pierwszy pakiet ustaw regulujących m.in. obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi.

Przekazywanie wiedzy na temat ekologii i uświadamianie mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych, o wpływie naszych działań na środowisko, uczy wrażliwości ale także odpowiedzialności za wspólne dobro jakim jest Ziemia. Nauka o proekologicznych postawach praktykowana jest już od przedszkola, a w klasach I-III szkoły podstawowej, stanowi obowiązkowy element edukacji przyrodniczej w ramach zajęć lekcyjnych o ekologii.

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży z tej okazji ufundowali łomżyńskim szkołom podstawowym książki „Ekologia dla najmłodszych – Dzień z życia ekologicznej rodziny”. Książka dedykowana jest dla klas I-III. Porusza tematy dotyczące postaw proekologicznych życia codziennego w bardzo zrozumiały dla małego czytelnika sposób. Dzięki tej bogato ilustrowanej książeczce dzieci poznają sympatyczną ekologiczną rodzinkę i jej zwyczaje. Dowiedzą się też, na czym polega recykling, czy można pić wodę z kranu, co to jest kompostownik oraz co należy zrobić, żeby nie marnować jedzenia.

Książki te zasilą zasoby szkolnych bibliotek, będą pomocnym elementem uzupełniającym w edukacji ekologicznej i doskonałym przewodnikiem w świecie segregacji odpadów.

Skip to content