Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. ogłasza konkurs  ekologiczny „Dbajmy o środowisko segregując odpady” dla szkół gimnazjalnych w gminach Wąsosz, Zbójna, Wizna, Przytuły, Miastkowo, Stawiski, Szczuczyn oraz Jedwabne, którego głównym celem jest propagowanie wśród młodzieży idei segregacji odpadów.


Naszym głównym celem jest:

  1. Propagowanie wśród młodzieży idei segregacji odpadów.
  2. Uświadomienie uczniom konieczności ochrony przyrody.
  3. Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego wynikających z działalności człowieka.
  4. Wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji.

Zależy nam na zaszczepieniu wśród młodych ludzi ideii życia w zgodzie z naturą i ochroną środowiska oraz możliwością ponownego wykorzystania surowców wtórnych. W akcję włączył się Prezydent Miasta Łomża, który obiął go swoim honorowym patronatem.

I etap szkolny odbywa się w poszczególnych szkołach i przeprowadzany jest  według własnych regulaminów. Laureat – zwycięzca I etapu  reprezentuje szkołę w II etapie.

Prace konkursowe do II etapu należy nadsyłać do dnia 12 grudnia 2016 r. do godz. 15.00 na adres Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża

Szczegóły konkursu w załączonym pliku Regulaminu Konkursu Ekologicznego ) o tematyce „ Dbajmy o środowisko segregując odpady ”.

Skip to content