Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży, ul. Akademicka 22 – zatrudni:

Inżyniera Automatyka

Miejsce pracy: Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Czartorii gm. Miastkowo  – Instalacja Komunalna (IK)

Zakres obowiązków
Organizacja działań niezbędnych do utrzymania prawidłowości i ciągłości pracy w zakresie właściwego funkcjonowania instalacji do przetwarzania odpadów, w tym m.in.:
• realizacja procesów sortowania odpadów zgodnie ze standardami określonymi w dokumentacji technicznej.
• zapewnienie sprawności maszyn i urządzeń elektrycznych i mechanicznych,
• nadzór nad systemami automatyki przemysłowej,
• nadzór nad wykonywaniem pomiarów, przeglądów, napraw, regulacji i konserwacji urządzeń w zakresie automatyki linii do sortowania odpadów komunalnych,
• planowanie technicznych przerw i przeglądów,
• zapewnienie wydajnej pracy maszyn i urządzeń sortowniczych.
• analizowanie przyczyn awarii i wprowadzanie rozwiązań eliminujących źródło problemu,
• prowadzenie dokumentacji  ruchowo-technicznej oraz serwisowej

Oczekujemy:
• wykształcenia wyższego kierunkowego
• min. rocznego doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku,
• dobrej organizacji pracy własnej,
• rzetelności i terminowości w wykonywaniu zadań,
• elastyczności i adaptacji w sytuacji zmian,
• sumienności i dokładności,
• umiejętności myślenia analitycznego i twórczego rozwiązywania problemów technicznych,
• znajomości procedur i przepisów bhp i ppoż.,
• dyspozycyjności – praca w systemie 2-zmianowym
• mile widziane uprawnienia SEP G1 (E lub D), czynne prawo jazdy  kat. „B”
• mile widziane będzie doświadczenie zawodowe

Oferujemy:
• Stabilną pracę
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Możliwość rozwoju zawodowego
• Uczestnictwo w ciekawych projektach

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV i podpisanych dokumentów aplikacyjnych (wraz z obowiązkową klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych) do dnia 22.11.2019 roku do siedziby Spółki na adres:
Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża, pok. 109

Prosimy o umieszczenie własnoręcznie podpisanej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych, zawartych w treści aplikacji, jest Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża
Dane osobowe zawarte w przesłanej aplikacji przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w obecnej rekrutacji na w/w stanowisko prowadzonych przez Administratora.
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w zakresie w nim wskazanym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie zgody w pozostałym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego złożona została aplikacja, i przez okres wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.
Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) może Pan/Pani realizować przesyłając stosowne żądanie na adres kontaktowy Administratora: sekretariat@zgo.lomza.eu

Skip to content