Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. odda bezpłatnie zużyte opony, szyby, okna, drzwi. Więcej informacji pod nr. tel. 513026847 lub na Akademickiej 22

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Zaproszenie.pdf