KOMUNIKAT

W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną, informujemy że: od dnia 20.03.2020 r. do odwołania PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Łomża, ul. Akademicka 22 czynny będzie w godzinach: poniedziałek – piątek...

Informacja

Informacja

UWAGA – INFORMUJEMY! Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy  ul. Akademickiej 22 w Łomży od 4 maja 2019r. Będzie czynny w każdą sobotę w godz. 8:00 – 14:00  Więcej informacji pod tel. 600-969-201, 513 026 847

ODPADY ZIELONE? CZY ODPADY BIO?

ODPADY ZIELONE? CZY ODPADY BIO?

       Zgodnie z §3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz U z 2017 r. poz. 19), - „selektywnie zbiera się (…) odpady ulegające biodegradacji, ze...

Będzie nowocześniej i wydajniej

Będzie nowocześniej i wydajniej

W Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - RIPOK Czartoria, otwarto nowoczesną kompostownię. Jej budowa była niezbędna, gdyż wymagały tego nowe dyrektywy unijne z zakresu ochrony środowiska. Inwestycja kosztowała około 3,2 mln zł. W...

Nowe zasady segregacji odpadów już obowiązują. To powinniśmy wiedzieć.

Nowe zasady segregacji odpadów już obowiązują. To powinniśmy wiedzieć.

Od 1. lipca 2017 zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące sposobu segregacji odpadów. W tym dniu wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), według którego wszelkie odpady dzieli się na 4 główne kategorie. Na tych zasadach odbywać ma się również...

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży przy ul. Akademickiej 22 zaprasza do składania ofert na:  Przeprowadzenie badania finansowego Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. z okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 rokum...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 1 KW. 2019

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2017 r. oraz nowe stawki

Od dnia 1 kwietnia 2017 r. (przez najbliższe dwa lata) odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża realizowany będzie przez firmę Usługi Komunalne BŁYSK Marianna Marczyk w Łomży....

Warunki dostarczania odpadów

Warunki dostarczania odpadów

Odpady do punktu bezpłatnie dostarczać mogą tylko mieszkańcy Łomży. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych, tj. firm, instytucji, ogrodów działkowych, itp. Chemikalia i przeterminowane leki powinny znajdować się w opakowaniach...