Wyniki konkursu „Przyroda jest wieczna jeśli jest bezpieczna”

Wyniki konkursu „Przyroda jest wieczna jeśli jest bezpieczna”

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w ŁomżySzkoła zebrała łącznie 3855 kg. odpadów co daje 4,02 kg na ucznia Szkoła Podstawowa nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I w Łomży II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w...
Cykl zajęć z recyklingu Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży

Cykl zajęć z recyklingu Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży

Zagadnienie odpadów rodzi pytania i wątpliwości: jak segregować, po co to robić, ile czasu nasze śmieci będą się rozkładały, co mogę zrobić, aby produkować ich mniej… Tych i podobnych pytań i wątpliwości jest dużo. Jednak uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży już...
Zasady gospodarowania odpadami budowlanymi od 01.01.2023

Zasady gospodarowania odpadami budowlanymi od 01.01.2023

CZY od 1 stycznia 2023 roku BĘDZIE PROBLEM Z ODPADAMI BUDOWLANYMI ? Ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz U z 2021 r. poz. 1648, dalej: nowelizacja u.o.) w...
Skip to content