Regulamin PSZOK

Regulamin PSZOK

Regulamin PSZOK 2020 w formacie PDF do pobrania: REGULAMIN PSZOK

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2017 r. oraz nowe stawki

Od dnia 1 kwietnia 2017 r. (przez najbliższe dwa lata) odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża realizowany będzie przez firmę Usługi Komunalne BŁYSK Marianna Marczyk w Łomży....
Warunki dostarczania odpadów

Warunki dostarczania odpadów

Odpady do punktu bezpłatnie dostarczać mogą tylko mieszkańcy Łomży. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych, tj. firm, instytucji, ogrodów działkowych, itp. Chemikalia i przeterminowane leki powinny znajdować się w opakowaniach...
Skip to content